De Kloomp, De Zitting, Het Alternatieve LVK

Ziedaar het is alweer bijna zover:

de nieuwste kloompezitting staat voor de deur. Deze week wordt nog de laatste hand gelegd
aan het programma. Bij de laatste repetitie hebben we helaas moeten besluiten om de geplande musical (Repelsteeltje de musical) te moeten schrappen. Repelsteeltje is namelijk in de Put gevallen. En omdat het thema ‘Klompenboer zoekt vrouw’ Continue reading “De Kloomp, De Zitting, Het Alternatieve LVK”